Nikon Photo Search Dungun 22 JUN 2013 - WINNERS & RESULTS

Date Published: 7/1/2013
Category: Nikon Photo ContestNikon Photo Search Dungun 22 JUN 2013 - WINNERS & RESULTS
Date:
22 JUN 2013 (SAT)

Venue:
KFC Restaurant, Jalan Yahya Ahmad

Time:
9.00 pm - 2.00 pm

Fee:
Free for REGISTERED Nikon Club Members
Meeting Location: KFC Restaurant, Jalan Yahya Ahmad

Congratulation to all the winners. The winners for Best Team is going to take home Nikon Coolpix P7700 for each member and each consolation prize winner is going to take home a Limited Edition of Nikon Thumb Drive and Nikon Thumbler.

Winners will be notified via email on how to redeem your prize.

Any inquiries can be forward to nikoncentre_kl@nikon-asia.com

Tahniah kepada semua pemenang Nikon Photo Search Dungun 2013. Kumpulan pemenang hadiah utama 'Best Team Winner' akan membawa pulang sebuah Nikon Coolpix P7700. Pemenang Sagu Hati akan membawa pulang sebuah Nikon Thumb Drive edisi terhad dengan Nikon Thumbler.

Semua pemenang akan dihubungi melalui emel atau telefon mengenai cara menerima hadiah masing-masing. 

Kalau ada sebarang pertanyaan, sila menghubungi kami melalui nikoncentre_kl@nikon-asia.comThe Best Team Winner:

Best team Winner:

Best Team : TEAM 47 – Hassan Muhamad, Mohamad Fikri, Mohamad Azam Udin, Mohd Khairul Azmi

Consolation Prizes:

1. TEAM 43 – Hilmi Sha'ari, Sheikh Ezneihan, Azrai Ahmad
2. TEAM 42 – Mohd Saifullizam, Rozita Salleh, Mohammad Fauzi
3. TEAM 45 – Johori Nong, Pauziah Che Soh, Nur Khairunnisa
4. TEAM 46 - Syahrull Azrin, Mohd Harizzad, Amir Yaakob, Mohammad Zaky
5. TEAM 44 – Mohammad Zulhilmi, Mohamad Faris, Amirul Hakim
6. TEAM 41 – Ahmad Fahmi, Syariful Hisyam, M. Amiruddin

~ TAHNIAH KEPADA SEMUA PEMENANG! ~


++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jawapan kepada soalan Nikon Photo Search Dungun 2013
 
Jalan Yahya Ahmad

1. Just Do it!
1. "Just Do it!"2. K Dungun most popular fashions can be found here
2. Fashion paling popular Kuala Dungun boleh didapati disini3. I cherish all my photos so I print them here
3. Saya menghargai semua gambar saya, oleh itu saya mencetaknya disini4. Like a painting hung on a wall, the beautiful sunrise, birds in the sky and majestic trees on the foreground can be seen here
4. Seperti satu lukisan yang tergantung, matahari terbit yang indah, burung di awangan, dan pokok-pokok yang gah di latar hadapan kelihatan disiniJalan Baru Pak Sabah

5. Money can grow on trees here
5. Duit boleh tumbuh atas pokok disini6. What is 50gm, RM2.50 and we use it daily in the morning
6. Apa dia 50gm, RM2.50 dan kita menggunakannya setiap pagi setiap hari7. Juile’s treasure can be found here too
7. Di sini boleh jumpa harta karun Juile8. Find Kak Ha, I need to rent some canopies, tables and chairs
8. Tolong cari Kak Ha, nak sewa canopy, meja dan kerusi9. Find Helix in Zakaria’s shop
9. Cari Helix dalam kedai Zakaria10. All mothers in K Dungun will come here
10. Kesemua ibu di Kuala Dungun akan datang disini11. Picture me a Ayam Asrama.
11. Bayangkan saya ayam asrama12. K Dungun people can celebrate their birthdays here
12. Orang Kuala Dungun boleh menyambut hari jadi di siniJalan Paka

13. I need fresh met for my hamburgers, where can I get them
13. Saya memerlukan daging segar untuk hamburger saya, di mana saya nak cari14. Find me the map to some lost treasures in Panama City Beach
14. Carikan saya peta untuk mencari harta karun di Panama City Beach15. Reverse NOVA
15. Terbalikan NOVA16. F 1 drivers eat here
16. Pemandu F1 makan disini17. Picture me as special as ABC
17. Bayangkan saya seistimewa ABCJalan Yahya Ahmad

18. Che’Wan Roti Paun
18. Che’Wan Rotu Paun19. Banana trees can be cut and trimmed here
19. Pokok pisang boleh ditebang dan dipangkas disini20. What is So Good here
20. Ape yang bagus sangat kat sini”21. I see double B
21. Saya Nampak doube B!22. Swedish people love to eat here
22. Orang Sweden suka makan disini23. Every day, I can clothe myself here
23. Setiap hari saya boleh memakai pakaian saya disini24. A Flying Horse?
24. Kuda terbang?25. Find me a bag, where I can keep my pet crocodile in
25. Carikan saya beg untuk saya letakkan buaya peliharaan saya26. Find me Dayana Boutique
26. Cari Dayana Butik27. Famous people buy their clothes here
27. Orang kenamaan membeli pakaian mereka disini28. Find the sky where I can put a net together
28. Cari langit dimana saya boleh letakan jaring bersama29. Find Afba, the runner
29. Cari Afba, si pelari30. Here, gardeners gather too
30. Pekebun pun berkumpul disini31. I need to buy cloths to bundle my bouquet of roses
31. Saya perlu membeli pakaian untuk menyesuaikanya dengan sejambak ros32. Say, Yes to Aladdin and you will get your wishes fulfilled
32. Cakap ya ke Aladdin dan impian anda akan jadi kenyataan33. You want double A quality printing come here
33. Jika anda hendak kualiti cetak double A, datang ke sini34. All sizes are welcome here
34. Semua size diterima disini35. Find Zurich
35. Cari Zurich

~ End of Photo Search Dungun 2013 ~